ebook אלבום תמונות | אלבום תמונות


ebook אלבום תמונות

אתר המציע תוכנה חינמית ומקצועית לעריכת אלבומי תמונות מכל מחשב ועל ידי הורדה פשוטה וקלה אשר תלווה בהסברים בכל שלב ושלב, כמו כן עבור אלו שיתקלו מסיבה כזו או אחרת בבעיה במהלך הורדת התוכנה או עריכת התמונות, קיימת מערכת שירות לקוחות אנושית אשר עובדת 24 שעות ביממה ובמשך שבעה ימים בשבוע ותיתן לכם מענה מהיר ואדיב

מחירון הדפסת אלבומים

(המחירים לקוחים מאתר החברה ולא כוללים מבצעים או הנחות, כמו כן כוללים אך ורק את מחירי האלבומים)

אלבום מרובע 30/30 ס"מ כריכה קשה- 195 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 3 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על ארבע עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום מרובע 20/20 ס"מ כריכה קשה- 145 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 2 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על ארבע עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום מרובע 20/20 ס"מ כריכה רכה- 115 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 2 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על ארבע עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום קלאסי גדול 21/28 ס"מ כריכה קשה- 155 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 2.5 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על ארבע עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום קלאסי גדול 21/28 ס"מ כריכה רכה- 120 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 2.5 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על ארבע עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום קלאסי קטן 15/20 ס"מ כריכה קשה- 135 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 1.5 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על שמונה עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום קלאסי קטן 15/20 ס"מ כריכה רכה- 100 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 1.5 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על שמונה עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום פנורמי גדול 28/21 ס"מ כריכה קשה- 155 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 2.5 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על ארבע עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום פנורמי גדול 28/21 ס"מ כריכה רכה- 120 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 2.5 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על ארבע עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום פנורמי קטן 20/15 ס"מ כריכה קשה- 135 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 1.5 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על שמונה עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום פנורמי קטן 20/15 ס"מ כריכה רכה- 100 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 1.5 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על שמונה עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).
אלבום פנורמי קטן 20/15 ס"מ כריכה רכה- 100 ₪ (תלוי בכמות העמודים כאשר האלבום הרגיל מגיע עם 24 עמודים, עלות כל עמוד נוסף היא 1.5 ₪ כאשר המינימום של כל הגדלה עומד על שמונה עמודים והמקסימום של האלבום הוא 140 עמודים).

פרטי ההתקשרות עם החברה הם:
טלפון: 09-8662631
כתובת למשלוח מכתבים: מרכז תעשיות כפר נטר, ת.ד 3733, מיקוד 40593

כל הזכויות שמורות לאלבומי תמונות © 2007-2009